Regulamin

W ramach działalności klubu odbywać się będą cykliczne spotkania i wspólne wycieczki. Do klubu może należeć każdy, wystarczy przyjść na jedno ze spotkań.

Regulamin spotkań i wycieczek chorzowskiego klubu rowerowego

1. Organizatorami chorzowskiego klubu rowerowego są rowerzyści z miasta Chorzów przy współpracy z MDK „Batory” oraz Miastem Chorzów.

2. Siedzibą chorzowskiego klubu rowerowego jest MDK „Batory” w Chorzowie, ul. St. Batorego 6

3. Spotkania klubu będą odbywać się regularnie, terminy podane zostaną na stronie internetowej oraz portalu FB.

4. Wycieczki i spotkania mają charakter otwarty, może wziąć w nich udział każdy – osoby niepełnoletnie pod opieką dorosłych lub za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

5. Wycieczki będą miały charakter wspólnego przejazdu wszystkich uczestników.

6. Za udział w wycieczkach i spotkaniach nie będą pobierane opłaty

7. Wycieczki będą się odbywać po ulicach miast, parkach, lasach
– wszyscy uczestnicy powinni przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego i stosować się do zaleceń organizatorów prowadzących wycieczkę.
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

8. Wycieczki odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne. W przypadku zapowiadanych z wyprzedzeniem dużych opadów deszczu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia terminu wycieczki, informując o tym fakcie na portalu FB i stronie klubu.

9. Każdy uczestnik wycieczki powinien posiadać kask rowerowy.

10. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

11. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w wycieczce w trakcie jej trwania powinien zgłosić ten fakt obsłudze technicznej prowadzącej wycieczkę.

12. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez klub rowerowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883)

13. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora.

14. Każdy uczestnik bierze udział w wycieczkach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.

15. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub szkody.